O Alkаloidu

Alkaloid AD Skopje je kompanija koja već osam decenija radi na polju proizvodnje lekova, kozmetičkih i hemijskih proizvoda i prerade botaničkih sirovina.

Alkaloid AD je akcionarsko društvo koje čine dva profitna centra: Farmaceutski i Hemijski, kozmetički i botančki; postoje 2 podružnice unutar zemlje kao i 16 podružnica i 2 predstavništva u inostranstvu (u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Švajcarskoj, Bugarskoj, Turskoj, Ukrajini, Ruskoj Federaciji i SAD-u).

Kompanija ima oko 1.620 zaposlenih u zemlji i oko 492 zaposlenih u svojim podružnicama i predstavništvima u inostranstvu.

Akcije Alkaloida nalaze se u vlasništvu 4.946 fizičkih i pravnih lica, a oko 5,55% akcija u vlasništvu su stranih lica.