BUGARSKA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Bugarskoj odgovorna za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 359 28 08 10 81
Faks: + 359 29 58 93 67
e-mail: office@alkaloid.bg
Kontakt osoba: Goran Kadiev

ADRESA

Alkaloid EOOD Sofia
bul. ”Nikola Vapcarov” 51-A
1407 Sofia